ETZ – Einfachwirkender Teleskopzylinder – 220bar

ETZ – Einfachwirkender Teleskopzylinder – 220bar


Siłownik teleskopowy jednostronnego działania

 • maximaler Arbeitsdruck: 220 bar (22 Mpa)
 • maksymalna liczba kroków: 10
 • maximaler Hub: 6.310mm

 

Dalsze informacje

Wszędzie tam, gdzie konwencjonalne siłowniki hydrauliczne nie mogą być użyte ze względu na ich konstrukcję, szczególnie w wąskim otoczeniu, nasze siłowniki teleskopowe oferują takie rozwiązanie. W tym przypadku obciążenie osiowe zapewnia najlepsze warunki pracy, tzn. siłowniki pracują w pozycji pionowej w górę lub w dół. Nasze hydrauliczne siłowniki teleskopowe są dostępne w różnych stopniach i wyróżniają się różnymi średnicami i skokami.

W przypadku specjalnych wymagań, takich jak nieobrotowy drążek tłokowy, elastyczne tłumienie, tłok magnetyczny i wymiary montażowe ISO, prosimy o oddzielne zapytanie przy zamówieniu.

Nasze modele:

 • Jednostronne działanie
 • dwustronnego działania
 • Technologia synchroniczna
 • do 12.000 mm długości skoku
 • do pmax 175/225 bar do zatrzymania
 • Brązowe prowadnice, modyfikowalne
 • Praca synchroniczna

Charakterystyka techniczna

Materiały:
Nasze cylindry teleskopowe są produkowane z bezszwową rurą ciągnioną:
- Rura cylindra: St. 52 DIN -1629 R=500-650 N/mm2 Rs=355 N/mm2
- Gleba: MW 450 20 Mn V 6 R=550-720 N/mm2 Rs=420 N/mm2
- Gniazdo kulowe: Fe 510 R=450-630 N/mm2.

Narysuj elementy:
Zastosowana obróbka azotowania solą, znana jako "proces TENIFER TF1 Degussa", umożliwia rezygnację z łożysk z brązu lub pierścieni prowadzących dla elementów odciągowych, ponieważ powierzchnie ślizgowe są bardzo odporne na zużycie i frezowanie. W szczególności osiągana jest wysoka twardość powierzchni HV-5/12 = 500-550.
Dzięki powyższym zaletom, elementy odciągowe nie posiadają odpowiednich łożysk z brązu ani gniazd pierścieniowych. Daje to im odporność mechaniczną znacznie wyższą niż standard handlowy. Wszystko to pozwala również na produkcję dłuższych prowadnic i obsługę
butli przy ostatnim skoku pod maksymalnym ciśnieniem.

Powierzchnie:
Powierzchnie zewnętrzne elementów rysunkowych są w pierwszej fazie szlifowane, a następnie walcowane; w ten sposób uzyskuje się chropowatość 0,10 - 0,25 µm.

Plomby:

 • Material: Polyurethan
 • Druck max.: 400 Kg/cm² (395 Bar)
 • Temperatur: -30 bis + 110 °C
 • Geschwindigkeit max.: 0.5 m/s
 • Öl: Hydrauliköle und Schmierstoffe auf Mineralölbasis

Bei Wasser-Glykol oder ähnlichen Stoffen, werden Dichtungen aus Viton benötigt.

Akceptacja:

Zylinder mit einem max. Betriebsdruck von 220 bar werden einer abschliessenden Funktionsprüfung mit 240 bar unterzogen.

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. warunki użytkowania
Hydrauliczny siłownik teleskopowy jest przeznaczony do montażu w pojazdach, które spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywie maszynowej 98/37/EWG, jej kolejnych zmianach oraz normach mających zastosowanie do pojazdów z urządzeniami przechylającymi (UNI 10691-10692-10693-10694-10695). Jeśli pojazd, w którym zamontowana jest butla, nie spełnia dyrektyw i nie są przestrzegane wskazane tu normy, gwarancja zostanie unieważniona. Podobnie, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie szkody następcze.

1.1 Warunki otoczenia
Die ausfahrbaren Teile des Zylinders sind korrosionsanfällig, falls sie in sehr aggressiver Umgebung eingesetzt oder längere Zeit als für den normalen Kippvorgang nötig ausgefahren werden. Falls diese Bedingungen nicht vermieden werden können empfiehlt sich der Gebrauch von Zylindern mit verchromten Stangen. Die Dichtteile (Dichtungen, Ölabstreifer) im Inneren des hydraulischen Teleskopzylinders gestatten den Einsatz bei Temperaturen (Umgebungstemperatur oder Hydrauliköltemperatur) zwischen –30°C und +95°C.

1.2 Praca standardowa
Standardowe działanie hydraulicznego siłownika teleskopowego przewiduje, że jest on używany do podnoszenia platform samochodowych w celu stopniowego przechylania ładunku znajdującego się na platformie na całej długości skoku, z zachowaniem limitów siłownika określonych w dokumentacji technicznej i na tabliczce identyfikacyjnej. Należy również pamiętać, że cylinder jest zaprojektowany do bezpośredniego obciążenia wzdłuż jego osi, tj. nie może być poddawany obciążeniom bocznym ani wykorzystywany jako część konstrukcyjna. Z tego powodu hydrauliczny siłownik teleskopowy nie może w żadnym wypadku spowodować przewrócenia się pojazdu; może jednak ulec uszkodzeniu w przypadku przewrócenia się pojazdu.

1.3 Kontrola wymiarów
Ciężar platformy i ciężar ładunku powodują całkowity ciężar wywracający, który jest zwykle określany jako "siła nośna". Podany w dokumentacji technicznej "udźwig" ma charakter czysto orientacyjny i służy jako pierwsze kryterium wyboru cylindra. Maksymalna "siła podnoszenia" może być obliczona tylko przez technika odpowiedzialnego za montaż na podstawie geometrii pojazdu, przeznaczenia, maksymalnej siły nacisku oraz maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla siłownika.

Technik montażowy musi zadbać o to, aby podczas korzystania z hydraulicznego siłownika teleskopowego nigdy nie został przekroczony maksymalny nacisk i maksymalne dopuszczalne ciśnienie. Sprawdza on również maksymalny kąt, jaki może zostać osiągnięty przez platformę na podstawie geometrii pojazdu i skoku siłownika. Bierze pod uwagę, że

a) butla nie może nigdy osiągnąć końca skoku (UNI 10693- 4.2.2)

b) platforma nie może opierać się na cylindrze w pozycji transportowej

c) maksymalny dopuszczalny kąt między pokrywą a podłogą wynosi 30°.

  Wniosek

  Masz pytania dotyczące produktu? Wyślij nam swoje zapytanie.