Drukuj

Adres: AGIROSSI GMBH
Große Heide 13
55444 Waldlaubersheim
   
Holder: AGIROSSI GMBH
Telefon: +49 (0) 67079157515
Fax: +49 (0) 67079157525
Identyfikator podatku od sprzedaży: DE-252067825
Adres e-mail: info[at]agirossi.de

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z 55 Para. 2 RStV.:
AGIROSSI GMBH , Große Heide 13, 55444 Waldlaubersheim

Dane bankowe:
Kasa Oszczędnościowa Ren-Nahe
IBAN: DE42560501800017017237
BIC: MALADE51KRE

Rejestr handlowy: 
Rejestr handlowy Bad Kreuznach
HRB 20309

Współpracownicy:
Pan Rossano Vincenti

 

Arbitraż konsumencki

AGIROSSI GmbH zasadniczo nie chce i nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed sądem konsumenckim.

 

Odpowiedzialność za zawartość

Jako dostawcy treści jesteśmy odpowiedzialni za własne treści, które udostępniamy do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

Należy rozróżnić pomiędzy naszymi własnymi treściami a odsyłaczami ("linki") do treści udostępnianych przez innych dostawców. Poprzez odniesienie posiadamy w tym zakresie "obce treści" gotowe do użycia.

Za te zewnętrzne treści odpowiadamy tylko wtedy, gdy mamy o nich pozytywną wiedzę (tzn. również o treściach nielegalnych lub karalnych) i jest technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu. Jednak "powiązania" są zawsze "żywymi" (dynamicznymi) odniesieniami. Przy pierwszym uruchomieniu linku sprawdziliśmy jego zewnętrzną treść, aby sprawdzić, czy może on pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. Nierozsądne jest jednak oczekiwanie od nas, że w każdej chwili będziemy sprawdzać zawartość stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Dlatego też niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku.

Wszystkie dane, zdjęcia i grafiki podlegają prawom autorskim.

Starannie zebraliśmy informacje zawarte na tej stronie internetowej i dokładamy wszelkich starań, aby stale je przeglądać. Nie możemy jednak przejąć żadnej gwarancji co do aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec AGIROSSI GmbH, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony AGIROSSI GmbH nie występuje udowodnione zawinienie umyślne lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez oddzielnego ogłoszenia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub wyjaśnienia przekazujemy wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji.