DWMI z cyfrowym enkoderem przemieszczenia

DWMI z cyfrowym enkoderem przemieszczenia

Od tej pory mobilne hydrauliczne systemy pomiaru wyporności z cyfrowym sygnałem wyjściowym mogą być również konfigurowane w naszej serii DWMI.
Wiedziałeś już o tym? Jako DWMI mogą być również oferowane tłoczyska o średnicach powyżej ø100mm lub nie wymienione na liście tłoczyska. Aby to zrobić, po prostu wyślij nam swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres info@agirossi.de.