Wydawanie rysunków emisyjnych bezpośrednio z konfiguratora

Wiedziałeś już o tym? Od teraz rysunki dla naszych serii Micro-Z i DWL są dostępne w konfiguratorze jako arkusze danych 2D. Oznacza to, że możesz otrzymać rysunek zwalniający w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Pobierz rysunek samodzielnie lub poproś o niego w zapytaniu i wyślij zatwierdzenie rysunku bezpośrednio z...