Afdruk

Adres: AGIROSSI GMBH
Grote Heide 13
55444 Waldlaubersheim
   
Houder: AGIROSSI GMBH
Telefoon: +49 (0) 67079157515
Fax: +49 (0) 67079157525
Verkoopbelasting id: DE-252067825
E-mailadres: info[at]agirossi.de

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens 55 Lid 2 RStV.:
AGIROSSI GMBH , Große Heide 13, 55444 Waldlaubersheim

Bankgegevens:
Rijn-Nahe Spaarbank
IBAN: DE42560501800017017237
BIC: MALADE51KRE

Handelsregister: 
Handelsregister Bad Kreuznach
HRB 20309

Aandeelhouders:
De heer Rossano Vincenti

 

Consumentenarbitrage

AGIROSSI GmbH is over het algemeen niet bereid en verplicht om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieders van inhoud zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud die wij beschikbaar stellen voor gebruik in overeenstemming met de algemene wetten.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen onze eigen inhoud en verwijzingen ("links") naar inhoud van andere aanbieders. Door middel van de kruisverwijzing houden wij "inhoud van derden" klaar voor gebruik.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor deze externe inhoud als wij daarvan positieve kennis hebben (dus ook van illegale of strafbare inhoud) en het technisch mogelijk en redelijk is het gebruik daarvan te verhinderen. Links" zijn echter altijd "levende" (dynamische) verwijzingen. Toen de link voor het eerst werd geplaatst, hebben wij de externe inhoud gecontroleerd om na te gaan of deze aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het is echter onredelijk om van ons te verwachten dat wij de inhoud van gelinkte pagina's te allen tijde controleren zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd.

Alle gegevens, afbeeldingen en grafieken vallen onder het auteursrecht.

Wij hebben de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld en stellen alles in het werk om deze voortdurend te herzien. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen AGIROSSI GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van AGIROSSI GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Wij verstrekken bindende informatie, adviezen, aanbevelingen of toelichtingen uitsluitend in het kader van individuele communicatie.