Konfidencialitātes politika

Atbildīgā iestāde datu aizsardzības tiesību aktu, jo īpaši ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (DSGVO), izpratnē ir:

AGIROSSI Ltd.

Jūsu Datu subjektu tiesības

Jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības, izmantojot mūsu datu aizsardzības speciālista norādīto kontaktinformāciju:

  • Informācija par jūsu datiem, ko mēs glabājam, un to apstrādi (DSGVO 15. pants),
  • Neprecīzu personas datu labošana (VDAR 16. pants),
  • Jūsu datu, kas glabājas pie mums, dzēšana (DSGVO 17. pants),
    Datu apstrādes ierobežošana, ja mums vēl nav atļauts dzēst jūsu datus juridisku pienākumu dēļ (DSGVO 18. pants),
  • iebilst pret mūsu veikto jūsu datu apstrādi (DSGVO 21. pants) un
  • datu pārnesamība, ja esat piekritis datu apstrādei vai esat noslēdzis ar mums līgumu (DSGVO 20. pants).

Ja esat devis mums piekrišanu, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, un tā būs spēkā arī turpmāk.

Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar uzraudzības iestādi, lai iesniegtu sūdzību, piemēram, ar kompetento uzraudzības iestādi jūsu dzīvesvietas federālajā zemē vai ar iestādi, kas atbild par mums kā atbildīgo iestādi.

Uzraudzības iestāžu saraksts (nevalstiskajam sektoram) ar adresēm atrodams tīmekļa vietnē: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Sīkfaili

Apstrādes raksturs un mērķis:

Tāpat kā daudzas citas vietnes, arī mēs izmantojam tā sauktās sīkdatnes. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas no vietnes servera tiek pārsūtīti uz jūsu cieto disku. Tādējādi mēs automātiski saņemam noteiktus datus, piemēram, IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu, operētājsistēmu un jūsu interneta savienojumu.

Sīkfailus nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu pārnesei uz datoru. Sīkfailos ietvertā informācija ļauj mums atvieglot jūsu navigāciju un nodrošināt pareizu mūsu tīmekļa lapu rādīšanu.

Mūsu savāktie dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešām personām vai saistīti ar personas datiem bez jūsu piekrišanas.

Protams, mūsu vietni varat apskatīt arī bez sīkfailiem. Interneta pārlūkprogrammās regulāri tiek iestatīts pieņemt sīkfailus. Parasti sīkfailu izmantošanu varat jebkurā laikā deaktivizēt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu, kā mainīt šos iestatījumus, izmantojiet interneta pārlūkprogrammas palīdzības funkcijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties, ja esat deaktivizējis sīkfailu izmantošanu.

Uzglabāšanas ilgums un izmantotās sīkdatnes:

Ja ar pārlūkprogrammas iestatījumiem vai piekrišanu atļaujat mums izmantot sīkfailus, mūsu vietnēs var tikt izmantoti šādi sīkfaili:

Ciktāl šīs sīkdatnes var (arī) ietekmēt personas datus, mēs par to informējam turpmākajās sadaļās.

Atsevišķus sīkfailus vai visu sīkfailu krājumu varat dzēst, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Turklāt jūs saņemsiet informāciju un norādījumus par to, kā iepriekš dzēst šīs sīkdatnes vai bloķēt to saglabāšanu. Atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas nodrošinātāja vajadzīgo informāciju atradīsiet šādās saitēs:

Reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē

Apstrādes raksturs un mērķis:

Reģistrējoties, lai izmantotu mūsu personalizētos pakalpojumus, tiek vākti daži personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācijas un saziņas dati (piemēram, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Ja esat pie mums reģistrējies, varat piekļūt saturam un pakalpojumiem, ko mēs piedāvājam tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētiem lietotājiem ir arī iespēja jebkurā laikā mainīt vai dzēst reģistrācijas laikā sniegtos datus. Protams, mēs jebkurā laikā sniegsim jums arī informāciju par personas datiem, kurus esam saglabājuši par jums.

Juridiskais pamats:

Reģistrācijas laikā ievadīto datu apstrādes pamatā ir lietotāja piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Datu saņēmēji var būt tehnisko pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas kā pasūtījumu apstrādātāji mūsu tīmekļa vietnes darbības un uzturēšanas vajadzībām.

Uzglabāšanas periods:

Šajā kontekstā dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr būs dota atbilstoša piekrišana. Pēc tam tie tiks dzēsti, ja nav pretēju juridisku saglabāšanas pienākumu. Lai sazinātos ar mums šajā kontekstā, lūdzu, izmantojiet šīs konfidencialitātes politikas beigās norādīto kontaktinformāciju.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Bez jūsu personas datu sniegšanas mēs nevaram jums nodrošināt piekļuvi mūsu piedāvātajam saturam un pakalpojumiem.

Informatīvais biļetens

Apstrādes raksturs un mērķis:

Jūsu dati tiks izmantoti tikai, lai nosūtītu jums pa e-pastu jaunumus, uz kuriem esat pierakstījies. Jūsu vārds un uzvārds tiek norādīts, lai jūs varētu personīgi uzrunāt biļetenā un, ja nepieciešams, lai jūs identificētu, ja vēlaties izmantot savas kā datu subjekta tiesības.

Lai saņemtu biļetenu, pietiek norādīt savu e-pasta adresi. Reģistrējoties, lai saņemtu mūsu biļetenu, jūsu sniegtie dati tiks izmantoti tikai šim nolūkam. Abonentus var arī informēt pa e-pastu par apstākļiem, kas saistīti ar pakalpojumu vai reģistrāciju (piemēram, izmaiņām biļetena pakalpojumā vai tehniskiem apstākļiem).

Lai reģistrācija būtu efektīva, mums ir nepieciešama derīga e-pasta adrese. Lai pārliecinātos, ka reģistrāciju patiešām veic e-pasta adreses īpašnieks, mēs izmantojam "dubultās atvēršanas" procedūru. Šim nolūkam mēs reģistrējam biļetena pasūtījumu, apstiprinājuma e-pasta vēstules nosūtīšanu un atbildes saņemšanu, kas tiek pieprasīta ar šo paziņojumu. Papildu dati netiek vākti. Dati tiek izmantoti tikai biļetena nosūtīšanai un netiek nodoti trešām personām.

Juridiskais pamats:

Pamatojoties uz jūsu skaidri izteiktu piekrišanu (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), mēs regulāri nosūtīsim jums mūsu biļetenu vai līdzīgu informāciju pa e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

Savu piekrišanu personas datu uzglabāšanai un izmantošanai biļetena sūtīšanai jūs varat atsaukt jebkurā laikā, un tā būs spēkā arī turpmāk. Katrā informatīvajā biļetenā atradīsiet atbilstošu saiti. Jūs varat arī jebkurā laikā atteikties no abonēšanas tieši šajā tīmekļa vietnē vai informēt mūs par savu atsaukumu, izmantojot šā datu aizsardzības paziņojuma beigās norādīto kontaktinformācijas iespēju.

Saņēmējs:

Datu saņēmēji attiecīgā gadījumā ir pasūtījumu apstrādātāji.

Uzglabāšanas periods:

Šajā kontekstā dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, kamēr būs dota attiecīga piekrišana. Pēc tam tie tiks dzēsti.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Diemžēl bez jūsu piekrišanas mēs nevaram jums nosūtīt mūsu biļetenu.

Sazinieties arveidlapa

Apstrādes raksturs un mērķis:

Jūsu ievadītie dati tiks saglabāti, lai ar jums sazinātos individuāli. Šim nolūkam ir nepieciešams norādīt derīgu e-pasta adresi un savu vārdu. To izmanto, lai piešķirtu pieprasījumu un pēc tam uz to atbildētu. Papildu datu sniegšana nav obligāta.

Juridiskais pamats:

Kontaktinformā ievadīto datu apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses (DSGVO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Izmantojot kontaktformu, mēs vēlamies, lai jūs varētu viegli sazināties ar mums. Jūsu sniegtā informācija tiks saglabāta, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un lai varētu uzdot iespējamos papildjautājumus.

Ja sazināsieties ar mums, lai pieprasītu cenu piedāvājumu, kontaktinformācijā ievadītie dati tiks apstrādāti, lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas (DSGVO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Datu saņēmēji attiecīgā gadījumā ir pasūtījumu apstrādātāji.

Uzglabāšanas periods:

Dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pieprasījuma apstrādes.

Ja rodas līgumattiecības, uz mums attiecas likumā noteiktie datu glabāšanas termiņi saskaņā ar Vācijas Komerclikumu (HGB), un pēc šo termiņu beigām mēs dzēsīsim jūsu datus.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Tomēr mēs varam apstrādāt jūsu pieprasījumu tikai tad, ja jūs mums norādāt savu vārdu, e-pasta adresi un pieprasījuma iemeslu.

Izmantošana Google Analytics

Apstrādes raksturs un mērķis:

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ASV (turpmāk - "Google"). Google Analytics izmanto "sīkfailus", kas ir teksta faili, kuri tiek ievietoti jūsu datorā, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Tomēr, tā kā šajās vietnēs ir aktivizēta IP anonimizācija, Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējās valstīs jūsu IP adresi iepriekš saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat vietni, sagatavotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta kā Google Analytics daļu, netiks apvienota ar citiem Google datiem.

Datu apstrādes nolūki ir novērtēt tīmekļa vietnes izmantošanu un apkopot pārskatus par darbībām tīmekļa vietnē. Pēc tam, pamatojoties uz tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu, tiks sniegti citi saistītie pakalpojumi.

Juridiskais pamats:

Datu apstrādes pamatā ir lietotāja piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Datu saņēmējs ir Google kā pasūtījumu apstrādātājs. Šim nolūkam esam noslēguši atbilstošu pasūtījumu apstrādes līgumu ar Google.

Uzglabāšanas periods:

Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami mūsu uzskaites vajadzībām.

Pārcelšana uz trešo valsti:

Google apstrādā jūsu datus ASV un ir pievienojies ES un ASV privātuma vairogam. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Mēs esam noslēguši arī standarta datu aizsardzības klauzulas ar Google par Google Analytics izmantošanu.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Ja novēršat piekļuvi, tas var izraisīt vietnes funkcionalitātes ierobežojumus.

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt varat novērst sīkfaila ģenerēto datu, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi), vākšanu Google, kā arī šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams zem šādas saites: Pārlūkprogrammas papildinājums, lai deaktivizētu Google Analytics.

Papildus pārlūkprogrammas papildinājumam vai kā alternatīvu pārlūkprogrammas papildinājumam varat novērst Google Analytics izsekošanu mūsu lapās, noklikšķinot uz . noklikšķiniet uz šīs saites. Tādējādi jūsu ierīcē tiks instalēts atteikšanās sīkfails. Tas novērsīs Google Analytics datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē un šajā pārlūkprogrammā nākotnē, kamēr vien sīkfails ir instalēts jūsu pārlūkprogrammā.

Profilēšana:

Izmantojot izsekošanas rīku Google Analytics, var novērtēt vietnes apmeklētāju uzvedību un analizēt intereses. Šim nolūkam mēs izveidojam pseidonīmu lietotāja profilu.

Izmantošana Google Maps

Apstrādes raksturs un mērķis:

Šajā vietnē mēs izmantojam Google Maps pakalpojumu. Google Maps pārvalda uzņēmums Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk tekstā - "Google"). Tas ļauj mums parādīt jums interaktīvās kartes tieši tīmekļa vietnē un ļauj ērti izmantot kartes funkciju.

Plašāku informāciju par Google veikto datu apstrādi varat atrast vietnē Google konfidencialitātes politika no tīmekļa vietnes. Datu aizsardzības centrā varat arī mainīt savus personas datu aizsardzības iestatījumus.

Sīki izstrādāti norādījumi par to, kā pārvaldīt savus datus saistībā ar Google produktiem. Jūs varat atrast šeit.

Juridiskais pamats:

Juridiskais pamats Google Maps integrācijai un ar to saistīto datu pārsūtīšanai Google ir jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Apmeklējot tīmekļa vietni, Google saņem informāciju, ka esat izsaucis attiecīgo mūsu vietnes apakšlapu. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, ar kura starpniecību esat pieteicies, vai arī lietotāja konta nav. Ja esat pieteicies Google, jūsu dati tiks tieši piešķirti jūsu kontam.

Ja nevēlaties, lai uzdevums tiktu iekļauts jūsu Google profilā, pirms pogas aktivizēšanas jums ir jāiziet no Google. Google saglabā jūsu datus kā lietošanas profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai uz pieprasījumu orientēta tīmekļa vietnes dizaina vajadzībām. Šāds novērtējums tiek veikts jo īpaši (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies), lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, un, lai izmantotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar Google.

Uzglabāšanas periods:

Integrējot Google Maps, mēs nevācam nekādus personas datus.

Pārcelšana uz trešo valsti:

Google apstrādā jūsu datus ASV un ir pievienojies ES un ASV privātuma vairogam. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Piekrišanas atsaukšana:

Ja nevēlaties, lai Google mūsu vietnē vāc, apstrādā vai izmanto datus par jums, pārlūkprogrammas iestatījumos varat deaktivizēt JavaScript. Tomēr šādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot mūsu tīmekļa vietni vai arī to varēsiet izmantot tikai ierobežotā apjomā.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Ja novēršat piekļuvi, tas var izraisīt vietnes funkcionalitātes ierobežojumus.

Iebūvēts YouTube videoklipi

Apstrādes raksturs un mērķis:

Dažās mūsu vietnēs ir iestrādāti YouTube videoklipi. Attiecīgo spraudņu operators ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ASV (turpmāk "YouTube"). Kad apmeklējat lapu ar YouTube spraudni, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tas pakalpojumam YouTube norāda, kuras lapas apmeklējat. Ja esat pieteicies savā YouTube kontā, pakalpojums YouTube var jums personīgi piešķirt jūsu sērfošanas paradumus. To var novērst, vispirms izstājoties no YouTube konta.

Kad tiek palaists YouTube videoklips, pakalpojumu sniedzējs izmanto sīkfailus, kas apkopo informāciju par lietotāja uzvedību.

Papildu informāciju par datu vākšanas un apstrādes mērķi un apjomu, ko veic YouTube, var atrast pakalpojuma sniedzēja konfidencialitātes politikā, kur ir arī sīkāka informācija par jūsu tiesībām šajā jomā un iestatījumu iespējām, lai aizsargātu savu konfidencialitāti (https://policies.google.com/privacy). Google apstrādā jūsu datus ASV un ir pievienojies ES un ASV privātuma vairogam. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Juridiskais pamats:

Juridiskais pamats YouTube integrēšanai un ar to saistīto datu pārsūtīšanai Google ir jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Izsaucot YouTube, automātiski tiek izveidots savienojums ar Google.

Uzglabāšanas periods un piekrišanas atsaukšana:

Tiem, kuri ir deaktivizējuši Google reklāmas programmas sīkfailu saglabāšanu, skatoties YouTube videoklipus, šādi sīkfaili nebūs jāgaida. Tomēr YouTube saglabā arī citu sīkfailu informāciju, kas nav personiska lietošanas informācija. Ja vēlaties to novērst, jums ir jābloķē sīkfailu saglabāšana pārlūkprogrammā.

Papildu informāciju par datu aizsardzību vietnē "YouTube" var atrast pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politikā, kas atrodama vietnē: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pārcelšana uz trešo valsti:

Google apstrādā jūsu datus ASV un ir pievienojies ES un ASV privātuma vairogam. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Ja novēršat piekļuvi, tas var izraisīt vietnes funkcionalitātes ierobežojumus.

Google AdWords

Apstrādes raksturs un mērķis:

Mūsu vietnē tiek izmantota Google konversiju izsekošana. Uzņēmums, kas nodrošina Google AdWords pakalpojumus, ir Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Ja mūsu vietnei piekļūstat, izmantojot Google izvietotu reklāmu, Google AdWords jūsu datorā ievietos sīkfailu. Konversiju izsekošanas sīkfails tiek iestatīts, kad lietotājs noklikšķina uz Google izvietotās reklāmas.

Ja lietotājs apmeklē noteiktas mūsu vietnes lapas un sīkfaila derīguma termiņš vēl nav beidzies, mēs un Google varam atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir novirzīts uz šo lapu. Katrs Google AdWords klients saņem atšķirīgu sīkfailu. Tāpēc sīkfailus nevar izsekot AdWords klientu vietnēs. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, tiek izmantota, lai veidotu reklāmguvumu statistiku AdWords klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu izsekošanu. Klienti uzzina to lietotāju kopējo skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz lapu, kas atzīmēta ar konversijas izsekošanas tagu. Tomēr tie nesaņem nekādu informāciju, ko var izmantot lietotāju personīgai identificēšanai.

Juridiskais pamats:

Juridiskais pamats Google AdWords integrēšanai un ar to saistīto datu pārsūtīšanai Google ir jūsu piekrišana (DSGVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saņēmējs:

Kad apmeklējat mūsu vietni, personas dati, tostarp jūsu IP adrese, tiek pārsūtīti uzņēmumam Google ASV. Šos personas datus glabā Google. Google var nodot šos personas datus, kas iegūti tehniskā procesa laikā, trešām personām.

Mūsu uzņēmumā nav Google informācijas, ar kuras palīdzību varētu identificēt datu subjektu.

Uzglabāšanas periods:

Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un netiek izmantotas personas identificēšanai.

Pārcelšana uz trešo valsti:

Google apstrādā jūsu datus ASV un ir pievienojies ES un ASV privātuma vairogam. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Piekrišanas atsaukšana:

Ja nevēlaties piedalīties izsekošanā, varat atteikties no tam nepieciešamās sīkdatnes iestatīšanas, piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu, kas parasti deaktivizē automātisko sīkdatņu iestatīšanu, vai iestatot pārlūkprogrammu tā, lai sīkdatnes no domēna "googleleadservices.com" tiktu bloķētas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nedrīkstat dzēst atteikšanās sīkfailus tik ilgi, kamēr nevēlaties, lai tiktu reģistrēti mērījumu dati. Ja pārlūkprogrammā esat izdzēsis visus sīkfailus, jums atkal jāiestata attiecīgais atteikšanās sīkfails.

Noteikts vai prasīts noteikums:

Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu. Ja novēršat piekļuvi, tas var izraisīt vietnes funkcionalitātes ierobežojumus.

Mainiet mūsu Konfidencialitātes politika

Mēs paturam tiesības pielāgot šo datu aizsardzības deklarāciju, lai tā vienmēr atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām, vai arī, lai datu aizsardzības deklarācijā ieviestu izmaiņas mūsu pakalpojumos, piemēram, ieviešot jaunus pakalpojumus. Jaunais datu aizsardzības paziņojums tiks piemērots jūsu nākamajam apmeklējumam.

Jautājumi Datu aizsardzības inspektors

Ja jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, rakstiet mums e-pastu vai sazinieties tieši ar personu, kas mūsu organizācijā ir atbildīga par datu aizsardzību:

Konfidencialitātes politika tika izveidota ar ActiveMind AG izveidotais datu aizsardzības deklarācijas ģenerators (versija 2018-06-22).