Tryck

Adress: AGIROSSI GMBH
Great Heath 13
55444 Waldlaubersheim
   
Innehavare: AGIROSSI GMBH
Telefon: +49 (0) 67079157515
Fax: +49 (0) 67079157525
Försäljningsskatte-ID: DE-252067825
E-postadress: info[at]agirossi.de

 

Ansvarar för innehållet enligt följande 55 § 2 RStV.:
AGIROSSI GMBH , Große Heide 13, 55444 Waldlaubersheim

Bankuppgifter:
Rhine-Nahe Savings Bank
IBAN: DE42560501800017017237
BIC: MALADE51KRE

Handelsregistret: 
Handelsregister Bad Kreuznach
HRB 20309

Aktieägare:
Rossano Vincenti

 

Skiljedom för konsumenter

AGIROSSI GmbH är i allmänhet inte villig eller skyldig att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

 

Ansvar för innehållet

Som innehållsleverantörer är vi ansvariga för vårt eget innehåll som vi gör tillgängligt för användning i enlighet med allmänna lagar.

Man måste skilja mellan vårt eget innehåll och korshänvisningar ("länkar") till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer. Med hjälp av korshänvisningen håller vi "innehåll från tredje part" redo att användas.

Vi är endast ansvariga för detta externa innehåll om vi har positiv kännedom om det (dvs. även om olagligt eller straffbart innehåll) och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra dess användning. "Länkar" är dock alltid "levande" (dynamiska) referenser. När länken först upprättades kontrollerade vi det externa innehållet för att se om det kunde ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Det är dock orimligt att förvänta sig att vi ska kontrollera innehållet på länkade sidor när som helst utan konkreta bevis på att det rör sig om en lagöverträdelse. Därför tar vi härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrats efter det att länken sattes upp.

Alla uppgifter, bilder och grafik är upphovsrättsligt skyddade.

Vi har noggrant sammanställt den information som finns på denna webbplats och gör allt för att kontinuerligt se över den. Vi kan dock inte garantera att informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Ansvarskrav mot AGIROSSI GmbH avseende materiella eller immateriella skador som orsakats av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutna, såvida det inte finns bevis för uppsåt eller grov vårdslöshet från AGIROSSI GmbH:s sida.

Alla erbjudanden kan ändras och är inte bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent. Vi tillhandahåller bindande information, råd, rekommendationer eller förklaringar endast inom ramen för individuell kommunikation.