Υπηρεσία

Οι υπηρεσίες μας

Η AGIROSSI αναπτύσσει και σχεδιάζει υδραυλικούς κυλίνδρους με διάμετρο εμβόλου από 8 έως 500 mm για τον κινητό και βιομηχανικό τομέα. Εκτός από το τυποποιημένο πρόγραμμα, προσφέρουμε στους πελάτες μας και υδραυλικούς κυλίνδρους που έχουν σχεδιαστεί μεμονωμένα.

Υπηρεσίες Agirossi

Σε συνεργασία με τους πελάτες μας, ο επιθυμητός κύλινδρος σχεδιάζεται και στη συνέχεια κατασκευάζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και εργασία. Προκειμένου να λάβετε έγκριση για την παραγωγή, θα λάβετε ένα σχέδιο σχεδιασμού. Η έγκριση χορηγείται μόλις διαπιστωθεί ότι ο σχεδιασμός, η λειτουργία και οι διαστάσεις εγκατάστασης ανταποκρίνονται στην κατάσταση εγκατάστασης.

Η ημερομηνία παράδοσης εξαρτάται από το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση. Όλοι οι κύλινδροι που κατασκευάζονται από εμάς ελέγχονται για στεγανότητα και λειτουργικότητα πριν από την παράδοση. Μόνο αφού περάσουν τη δοκιμή, οι κύλινδροι μας λαμβάνουν καταχωρημένο σειριακό αριθμό.

Πολλές διεθνώς δραστηριοποιούμενες εταιρείες εμπιστεύονται τα προϊόντα μας και τα χρησιμοποιούν στη βιομηχανία, τη ναυπηγική βιομηχανία, τα ορυχεία, τα οχήματα αεροδρομίων και άλλο υδραυλικό εξοπλισμό. Οι πελάτες μας επωφελούνται από την τεχνογνωσία μας και μας εμπλέκουν ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου.

Στείλτε μας ένα σύντομο μήνυμα στο info@agirossi.de ή χρησιμοποιήστε το Φόρμα επικοινωνίας για τα τελευταία σας ερωτήματα. Εκτός από μια καλή προσφορά, θα λάβετε επίσης κορυφαία εξυπηρέτηση μέχρι την παράδοση των φιαλών σας.

Εάν χρειάζεστε μονάδες ισχύος εκτός από υδραυλικούς κυλίνδρους, μιλήστε μας. Εκτός από τις τυποποιημένες διαμορφώσεις, προσφέρουμε επίσης συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

Υδραυλικός κύλινδρος σύμφωνα με την ATEX

Η AGIROSSI προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων ως έκδοση ATEX.

Η οδηγία ATEX ή η οδηγία της ΕΕ αριθ. 2014/34/ΕΕ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για εξοπλισμό με προστασία από εκρήξεις, οι οποίες είναι δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αντιεκρηκτική προστασία των ηλεκτρικών και μηχανικών μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων είναι ένα σημαντικό προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των ατόμων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπου μπορεί να εμφανιστούν εκρηκτικά μείγματα εύφλεκτων αερίων ή σκονών.

Οι ομάδες προϊόντων μας, που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ATEX, πληρούν αυτό το πρότυπο ασφαλείας.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και η τεκμηρίωση έχουν ελεγχθεί και κατατεθεί από την TÜV-AUSTRIA Services GmbH.

Αναγνώριση συσκευής:
II 2G Ex h IIB T4 Gb (για χρήση στη ζώνη 1, 2 (ατμόσφαιρα αερίου))
II 2D Ex h IIIC T 130°C Db (για χρήση στη ζώνη 21, 22 (ατμόσφαιρα σκόνης))

Οι ομάδες προϊόντων μας, που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ATEX, πληρούν αυτό το πρότυπο ασφαλείας.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και η τεκμηρίωση έχουν ελεγχθεί και κατατεθεί από την TÜV-AUSTRIA Services GmbH.

Αναγνώριση συσκευής:
II 2G Ex h IIB T4 Gb (για χρήση στη ζώνη 1, 2 (ατμόσφαιρα αερίου))
II 2D Ex h IIIC T 130°C Db (για χρήση στη ζώνη 21, 22 (ατμόσφαιρα σκόνης))

Πιστοποιητικό ISO 9001

ISO 9001 2021 2023 QA-D-9001-Agirossi

Έχετε ερωτήσεις;

Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα.