Αντισταθμιστικό ρουλεμάν

Αντισταθμιστικό ρουλεμάν


Αντισταθμιστικό ρουλεμάν

  • Μπλοκ ρουλεμάν πιρουνιού ISO8132 180°, υλικό: EN-GJS 500/7
  • Μπλοκ ρουλεμάν πιρουνιού ISO8132 90°, υλικό: EN-GJS 500/7
  • Μπλοκ εδράνων DIN24556, υλικό: EN-GJS 500/7