Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědným orgánem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO), je:

AGIROSSI Ltd.

Vaše Práva subjektů údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 DSGVO),
  • Oprava nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
  • Vymazání vašich údajů uložených u nás (čl. 17 DSGVO),
    Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (čl. 18 DSGVO),
  • vznést námitku proti zpracování vašich údajů (čl. 21 DSGVO) a
  • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 DSGVO).

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na dozorový úřad, např. na příslušný dozorový úřad ve spolkové zemi vašeho bydliště nebo na úřad, který je za nás odpovědný jako odpovědný orgán.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresou naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webové stránky na váš pevný disk. Díky tomu automaticky získáváme určité údaje, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů ani k přenosu virů do počítače. Informace obsažené v souborech cookie nám umožňují usnadnit vaši navigaci a správné zobrazení našich webových stránek.

Údaje, které shromažďujeme, nebudou v žádném případě předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Používání souborů cookie můžete obecně kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak tato nastavení změnit, použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud nám povolíte používání souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo souhlasu, mohou být na našich webových stránkách používány následující soubory cookie:

Pokud tyto soubory cookie mohou (také) ovlivnit osobní údaje, informujeme vás o tom v následujících částech.

Jednotlivé soubory cookie nebo celou zásobu souborů cookie můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Kromě toho obdržíte informace a pokyny, jak tyto soubory cookie vymazat nebo jejich ukládání předem zablokovat. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Registrace na našich webových stránkách

Povaha a účel zpracování:

Při registraci k využívání našich personalizovaných služeb jsou shromažďovány některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje (např. telefonní číslo a e-mailová adresa). Pokud jste u nás zaregistrováni, máte přístup k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo vymazat údaje poskytnuté při registraci. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé objednávek pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba skladování:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze tehdy, pokud byl udělen příslušný souhlas. Poté budou vymazány, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost jejich uchovávání. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte kontaktní údaje uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup knašemu nabízenému obsahu aslužbám.

Zpravodaj

Povaha a účel zpracování:

Vaše údaje budou použity pouze k zasílání newsletteru, který jste si objednali e-mailem. Vaše jméno je uvedeno proto, abychom vás mohli osobně oslovit v newsletteru a případně vás identifikovat, pokud si přejete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Pro zasílání newsletteru stačí uvést svou e-mailovou adresu. Při registraci k odběru našeho newsletteru budou vámi poskytnuté údaje použity výhradně k tomuto účelu. Odběratelé mohou být také informováni e-mailem o okolnostech, které se týkají služby nebo registrace (např. změny služby zasílání newsletteru nebo technické okolnosti).

Pro účinnou registraci vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že registraci provedl skutečně majitel e-mailové adresy, používáme postup "double-opt-in". Za tímto účelem zaznamenáváme objednávku newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a přijetí odpovědi, o kterou tímto žádáme. Žádné další údaje se neshromažďují. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru a nejsou předávány třetím stranám.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Příslušný odkaz najdete v každém zpravodaji. Můžete se také kdykoli odhlásit přímo na těchto webových stránkách nebo nás informovat o svém odvolání pomocí kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Příjemce:

Příjemci údajů jsou případně zpracovatelé objednávek.

Doba skladování:

V této souvislosti budou údaje zpracovávány pouze po dobu, po kterou byl udělen příslušný souhlas. Poté budou smazány.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter.

Kontaktformulář

Povaha a účel zpracování:

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Za tímto účelem je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a své jméno. Slouží k zadání dotazu a následné odpovědi na něj. Poskytnutí dalších údajů není povinné.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Poskytnutím kontaktního formuláře bychom vám rádi umožnili nás snadno kontaktovat. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Příjemce:

Příjemci údajů jsou případně zpracovatelé objednávek.

Doba skladování:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po vyřízení žádosti.

Pokud vznikne smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám pro uchovávání údajů podle německého obchodního zákoníku (HGB) a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

Použití Google Analytics

Povaha a účel zpracování:

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Další související služby pak mají být poskytovány na základě používání webových stránek a internetu.

Právní základ:

Zpracování údajů je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Příjemcem údajů je společnost Google jako zpracovatel objednávek. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování objednávek.

Doba skladování:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely naší evidence.

Převod do třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu na ochranu soukromí EU_USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Se společností Google jsme také uzavřeli standardní doložky o ochraně osobních údajů pro používání služby Google Analytics.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Odvolání souhlasu:

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tlačítko. klikněte na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Tím zabráníte shromažďování údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Profilování:

Pomocí nástroje Google Analytics lze vyhodnocovat chování návštěvníků webových stránek a analyzovat jejich zájmy. Za tímto účelem vytvoříme pseudonymní profil uživatele.

Použití Mapy Google

Povaha a účel zpracování:

Na těchto webových stránkách používáme službu Mapy Google. Mapy Google provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a pohodlně používat funkci mapy.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete na adrese zásady ochrany osobních údajů společnosti Google z webových stránek. V centru ochrany dat můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google. najdete zde.

Právní základ:

Právním základem pro integraci Map Google a související předávání údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu.

Pokud nechcete mít přiřazení ve svém profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka ze služby Google odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

Doba skladování:

Prostřednictvím integrace Map Google neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Převod do třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu na ochranu soukromí EU_USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odvolání souhlasu:

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala, zpracovávala nebo používala údaje o vás prostřednictvím našich webových stránek, můžete v nastavení prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě však nebudete moci naše webové stránky používat nebo jen v omezeném rozsahu.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Vložené stránky Videa na YouTube

Povaha a účel zpracování:

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných zásuvných modulů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube"). Při návštěvě stránky s pluginem YouTube se naváže spojení se servery YouTube. Tímto způsobem YouTube zjistí, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování k vám osobně. Tomu můžete zabránit tak, že se nejprve odhlásíte z účtu YouTube.

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí (https://policies.google.com/privacy). Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke štítu EU-USA na ochranu soukromí. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Právní základ:

Právním základem pro integraci YouTube a související přenos údajů do společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Vyvolání služby YouTube automaticky vyvolá připojení ke službě Google.

Doba uchovávání a odvolání souhlasu:

Ti, kteří deaktivovali ukládání souborů cookie pro reklamní program Google, nebudou muset při sledování videí YouTube žádné takové soubory cookie očekávat. YouTube však ukládá informace o používání, které nejsou osobní, i do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte v prohlížeči zablokovat ukládání souborů cookie.

Další informace o ochraně osobních údajů na serveru YouTube najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Převod do třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu na ochranu soukromí EU_USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Google AdWords

Povaha a účel zpracování:

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Společnost provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google.

Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Právní základ:

Právním základem pro integraci služby Google AdWords a související předávání údajů společnosti Google je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Příjemce:

Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně vaší IP adresy, přenášeny společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Naše společnost neobsahuje žádné informace od společnosti Google, pomocí kterých by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

Doba skladování:

Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob.

Převod do třetí země:

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se ke Štítu na ochranu soukromí EU_USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odvolání souhlasu:

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu potřebný - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavením prohlížeče tak, aby byly soubory cookie z domény "googleleadservices.com" blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie pro odhlášení nesmíte vymazat, dokud si nepřejete, aby se zaznamenávaly údaje o měření. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechny soubory cookie, musíte příslušný soubor cookie pro odmítnutí znovu nastavit.

Předepsané nebo vyžadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Změnit naše Zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se pak bude vztahovat na vaši další návštěvu.

Otázky na Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s Generátor prohlášení o ochraně údajů vytvořený společností activeMind AG (verze 2018-06-22).